Dermoestética

  • DEPILACIÓ LÀSER
  • PEELINGS
  • REJOVENIMENT FACIAL I ARRUGUES
  • PERFILAT I AUGMENT DE LLAVIS
  • TRASPLANTAMENTS CAPIL·LARS
  • ELIMINACIÓ DE TATUATGES I TAQUES
  • TRACTAMENT DE VARIUS
  • TRACTAMENT AMB TOXINA BOTULÍNICA
  • ELIMINACIÓ DE CICATRIUS
DEPILACIÓ LÀSER
Disposem d’equips làser d’última generació, sempre sota una estricta i necessària supervisió mèdica.
 
PEELINGS
Mitjançant Microabrasió, Peeling químics o Peeling làser  aconseguim la millora progressiva de cicatrius, suavitzat o eliminació d’arrugues, millora de la tensió i lluminositat de la pell, o una combinació de tots ells.
 
REJOVENIMENT FACIAL I ARRUGUES
Les tècniques més emprades a Dermas per al rejoveniment facial són els Peelings, teràpies fotodinàmiques o de farciment d’arrugues amb àcid hialurònic, recuperant l’elasticitat i tonicitat de la pell amb la nostra experiència dermatològica i dermoestètica.
 
PERFILAT I AUGMENT DE LLAVIS
Amb el temps els llavis es tornen més fins i plans, amb l’ajuda de l’AH aconseguim perfilar i omplir les zones dels llavis que han perdut la forma.
 
TRASPLANTAMENTS CAPIL·LARS
Actualment iDermalia treballa amb la tècnica FUT. Aquest mètode permet trasplantar entre 2.500 i 8.000 cabells en cada sessió. Pot demanar un estudi detallat i sense compromís per poder plantejar un pressupost tancat.
 
ELIMINACIÓ DE TATUATGES I TAQUES
Fem servir teràpies làser per extreure pigments exògens de la pell o bé pigments endògens
 
TRACTAMENT DE VARIUS
Existeixen diferents classes de làser per tractar les varius que s’apliquen segons el tipus, l’extensió i profunditat en cada cas. Són tractaments que no necessiten ingrés hospitalari i de curta durada. Actualment és el procediment més segur de tots els tractaments de varius que es realitza és la Teràpia fotodinàmicaaconseguint una  important disminució del dolor amb una gran rapidesa.
 
TRACTAMENT AMB TOXINA BOTULÍNICA
Posseeixen una àmplia experiència, necessària per a un ús precís i acurat d’aquesta tècnica utilitzada en dermatologia contra la hiperhidrosi i l’eliminació d’arrugues d’expressió.
 
ELIMINACIÓ DE CICATRIUS
Fem servir diverses tècniques per fer desaparèixer cicatrius, i entre aquestes tècniques destaca la tecnologia làser.